mcrblg-header-image

search

Używać więc można wiele różnych komponentów.


Biomasa to nic innego jak tylko frakcja odpadów czy produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, która ulega biodegradacji. Znawcy tego zagadnienia, w obrębie tego pojęcia wyróżniają fitomasę (jest to biomasa roślin) a oprócz tego zoomasę (to biomasa zwierząt) oraz dodatkowo biomasę mikroorganizmów (na przykład plankton).
Biomasa wykorzystywana jest do energetycznych celów. Używać zatem możemy bardzo wiele różnych komponentów, m. in. drewno o nieco niższej jakości, czyli takie, które nie nadaje się do jakiegoś innego wykorzystania niż na oleje roślinne i zwierzęce, opał, słomy, wodorostów uprawiane do celów energetycznych, szybko rozrastających się roślin: wieloletnie trawy, topinambur czy wierzba cieciowa.
Biomasa posiada własne atuty a także oczywiście wady. Z jednej strony jej spalanie uważane jest za kategorycznie znacznie korzystniejsze dla naszego środowiska aniżeli spalanie kopalnianych paliw, gdyż ma ona mniej szkodliwych pierwiastków niż na przykład węgiel. A dodatkowo można ją relatywnie łatwo pozyskać, ponieważ jej źródła są na każdym kroku.
Ale biomasa posiada też swoje własne wady. Głównie trudny jest jej transport a oprócz tego magazynowanie, ponieważ posiada ona małą gęstość. Wartość energetyczna biomasy jest mniejsza niż w przypadku kopalnianych paliw.
A dodatkowo co niektóre odpady dostępne są tylko sezonowo.

Więcej: Dariusz Maciński

close
Kategorie
avatar

Hi, guest!

settings

menu